Jeso Ke Hloho Ya Kereke


Download Jeso Ke Hloho Ya KerekeSitemap

Giuseppe di Stefano - Per Questo Voglio Te (Vinyl), No Matter What - Badfinger - The Very Best Of Badfinger (CD), Paranoïd Game - HF Thiéfaine* - Fragments DHébétude (CD, Album), Road To Nowhere, Eel - Cafeteria Dance Fever - Heck On Earth (Vinyl, LP), Rowboat - Smells Like Gunpowder - Smells Like Gunpowder (CDr, Album), Ghosts - Unfinished Business (7) - Mix and Mash (Vinyl, LP), Not What You See - Kutless - Sea Of Faces (CD, Album), Nas - Hate Me Now (Vinyl), Johnny Go - Mumbles (2) - Two Clouds (CD, Album), Star Wars - Buckethead - Giant Robot (CD, Album), Nog Mooier Dan Voorheen

9 Comments

  1. "Kereke ya nnete ya ga Jeso" ke kereke e e ikemetseng ka nosi e e simolotseng kwa toropong ya Beijing, kwa China ka ngwaga wa Gompieno e na le maloko a le sedikadike le sephatlo mo mafatsheng a le masome a mane mo dikontinenteng di le thataro.
  2. Nov 22,  · Ha lefatshe le wetswe ke lefifi la dibe, Modimo wa roma Jesu Molopol li, Ho re hlwibila tleneng tsa sebe, a re ntlafatsa; Ra ba ra bewa majalefa a mmuso wa Modimo. Jesu mong a kereke, a e thea ka madi A hae a bohlokwa, a e halaletsa, Evangedi ya tlala ditjhabeng, ya di pholosa; Jesu, hloho ya kereke, a ikgapela badibe.
  3. kolobetswa le go tlhomamisiwa, o nna leloko la Kereke ya ga Jeso Keresete ya Baitshepi ba Malatsi a Bofelo. O ka ruta le go kaelwa ka Moya o o Boitshepo. “Mogomotsi, yo eleng Moya o o Boitshepo, yo Rara a tlaa mo romelang ka leina lame, o tlaa go ruta dilo tsotlhe, mme a tlise dilo tsotlhe mo kgakologelong ya gago, sepe fela Se ke.
  4. Joko ya hao e bo bebe Joko ya hao e bo bebe E nkgatholola pelo Tumelo ho nna ke thebe Etla mphemisa lefu Nyakallo ke e fumane Tseleng ya hao Morena Dira ho nna di qhalane Ke hloletswe kw wena O re ho'na ke lelale Ke tshephe lehodimo Moeti ha a kgathale O pepjwa ke.
  5. June 21st, - Difela Tsa Kereke Ya Luthere 7 Likes · 29 Talking About This Music Chart''KEREKE Difela tsa Sione Digital Hymn Book June 18th, - Potsiso ya 54 O dumela eng ka ga kereke e kgethwa ya ka gohle Karabo Ke dumela gore mo ditshabeng tsohle Morena Jesu o iphuthela phuthego ya badumedi a e sireletsa a e thekga gore e fiwe.
  6. 1. Kabelo ea ka e ntle ka letsatsi lena: / Ke ikethetse hantle: Ke nkile Morena. Oho Morena ea mosa, ke u neha pelo!/Lentsoe la ka ke lena Jesu, Jesu, Jesu! 2. E, ke lehlohonolo, Jesu o ka ho’na / ‘Me a se le thabo a se le ka mosa. 3. Na ke tla leboha joang! Ke tla re’ng kajeno! / Ke taba e makatsang e entsoeng ke .
  7. E, jwale ke tla oroha Ka la simeone; Ke tshepile ho pholoha Motseng wa sione. O ne a kene tempeleng, A fihlela Jesu Ya baletsweng batho mehleng Ke Modimo wa rona. Jeso ka sebele-bele, Sedi la dichaba Tlotlo la Iseraele Hloho ya ditaba. le’na ke ‘mone ‘Moloki, Ya ntefetseng Dibe Ke se ke le mopholohi Ngwana wa sione.
  8. May 01,  · E, jwale ke tla oroha Ka la Simeone; Ke tshepile ho pholoha Motseng wa Sione O ne a kene tempeleng, A fihlela Jesu Ya baletsweng batho mehleng Ke Modimo wa rona Jeso ka sebelebele, Sedi la di Chaba.
  9. Tumelo ya gore moeteledipele wa kereke (bishopo) ke moemedi ka Keresete fa gare ga Kereke le Modimo, mme fela jaaka Keresete o ka dira metlholo ya masaitseweng le phodiso ya tumelo mo leineng la Morena Jeso Keresete. Tumedi ya gore baeteledipele kgotsa baruti ba ZCC baka dirisa moya yo Boitshepo go fodisa. Template:Ref; Tiriso ya metlhale e.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>